Žaidėjo anketa

Vaiva Žažeckienė

46 m.

Moteris

Kaunas

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2013

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 2.0

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Gruntas

Tinkamiausias laikas žaisti: Prisiderinu