Žaidėjo anketa

Šarūnė Šaltenė

Moteris

Vilnius

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2014

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 2.5

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Sintetine žolė

Tinkamiausias laikas žaisti: darbo dienos laiku