Žaidėjo anketa

Donatas Čyžas

44 m.

Vyras

Jurbarkas

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2013

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 3.5

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Visos geros

Tinkamiausias laikas žaisti: Vakarais