Žaidėjo anketa

Ignas Juzelskis

33 m.

Vyras

Vilnius

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2015

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 3.0

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Visos patinka

Tinkamiausias laikas žaisti: Pirmadienį galiu žaisti nuo 17 h iki pat vėlyvaus vakaro. Antradienį galiu žaisti nuo 9h iki 20h. Trečiadienį, ketvirtadienį, bet kada nuo 9h. Penktadienį galiu žaisti nuo 9h iki 18 h. Savaitgaliais pagal atskirą susitarimą.